Wat is kindercoaching:

Kindercoaching is een laagdrempelige vorm van begeleiding, oplossingsgericht, speciaal ontwikkeld voor het kind. Het is een vorm van coaching waarbij de belevingswereld van het kind centraal staat.

Het uiten van gevoel en gedachten is niet voor elk kind even makkelijk. Gevolgen kunnen zijn dat het kind slaapproblemen heeft, geen vriendschappen durft te sluiten, boze buien krijgt, verdrietig en stil is, nauwelijks durft te praten, steeds moe is. Kortom, u merkt dat er een gedragsverandering of belemmering optreedt. U vangt de signalen op, maar bent in de situatie terecht gekomen dat u beseft dat u er geen grip meer op heeft. Op dat moment kan het prettig zijn om de begeleiding van een kindercoach in te schakelen. Ik geef als kindercoach sturing en richting aan dit proces door verschillende spel en werkvormen in te zetten.

Voor wie:

Kindercoaching is bedoeld voor kinderen en jongeren tot 18 jaar die problemen ervaren in bijvoorbeeld één van de volgende gebieden:

  • sociale vaardigheden
  • pesten, gepest worden
  • verlies en rouwverwerking (bijv. bij scheiding)
  • (faal)angsten
  • boosheid en frustratie
  • spanning
  • piekeren
  • verlegenheid

Tijdens het kindercoachtraject ontdekt het kind dat het zelf in staat is een oplossing te vinden voor zijn of haar belemmering. Het kind ervaart dat er zelf sturing gegeven kan worden aan verandering en verbetering van een belemmering waar hij of zij last van heeft. De bewustwording van o.a. eigen kwaliteiten, talenten, mogelijkheden, overtuigingen, gevoel, gedachten en gedrag vormt een belangrijk aspect in het proces. Daarnaast verkrijgt het kind nieuwe inzichten en vaardigheden door aandacht te besteden aan de vragen wie ben ik, wat kan/ heb en wil ik? Het kind leert hoe hij of zij om kan gaan met verschillende situaties, ook in de toekomst. Kindercoaching zorgt voor succeservaringen en een sterke basis, de fundering voor verdere ontwikkeling, zodat het kind de controle terug krijgt!